projet shtooka

Related recordings: 243

Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 0 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 1 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 10 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 100 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 1000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 10000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 100000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 101 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 102 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 103 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 104 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 105 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 106 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 107 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 108 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 109 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 11 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 110 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 111 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 112 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 113 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 114 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 115 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 116 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 117 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 118 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 119 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 12 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 120 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 121 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 122 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 123 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 124 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 125 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 126 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 127 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 128 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 129 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 13 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 130 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 131 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 132 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 133 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 134 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 135 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 136 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 137 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 138 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 139 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 14 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 140 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 141 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 142 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 143 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 144 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 145 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 146 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 147 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 148 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 149 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 15 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 150 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 16 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 167 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 17 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 18 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 184 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 19 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 2 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 20 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 200 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 2000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 20000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 201 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 21 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 218 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 22 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 222 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 23 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 235 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 24 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 25 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 252 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 26 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 269 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 27 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 28 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 286 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 29 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 3 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 30 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 300 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 3000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 30000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 303 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 31 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 32 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 320 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 33 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 333 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 3333a » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 3333b » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 337 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 34 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 343 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 344 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 35 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 354 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 36 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 37 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 371 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 38 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 388 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 39 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 4 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 40 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 400 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 4000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 40000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 405 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 41 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 42 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 422 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 43 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 433 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 434 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 439 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 44 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 444 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 4444a » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 4444b » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 45 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 456 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 46 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 47 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 473 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 48 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 49 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 490 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 5 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 50 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 500 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 5000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 50000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 507 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 51 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 52 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 524 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 53 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 54 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 541 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 55 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 555 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 558 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 56 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 57 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 575 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 58 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 59 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 592 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 6 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 60 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 600 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 6000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 60000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 609 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 61 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 62 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 626 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 63 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 64 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 643 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 65 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 66 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 660 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 666 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 67 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 677 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 68 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 69 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 694 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 7 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 70 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 700 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 7000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 70000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 71 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 711 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 72 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 728 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 73 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 74 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 745 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 75 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 76 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 762 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 77 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 777 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 779 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 78 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 79 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 796 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 8 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 80 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 800 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 8000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 80000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 81 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 813 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 82 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 83 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 830 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 84 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 847 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 85 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 86 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 864 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 87 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 88 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 881 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 888 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 89 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 898 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 9 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 90 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 900 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 9000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 90000 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 91 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 915 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 92 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 93 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 932 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 94 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 949 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 95 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 96 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 966 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 97 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 98 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 983 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 99 » (Dutch) Play
Dorenda Snieder (NL / Utrecht)
« 999 » (Dutch) Play

You can also look for “(getallen)” on other projects:

Logo Tatoeba Tatoeba Project (collection of example sentences)

Logo Wiktionnaire Wiktionary (dictionary and thesaurus)